Soms is er meer nodig

Vermits dierenartsen praktijk een hart voor pootjes altijd streeft naar gezonde beestjes en gelukkige baasjes, is het erg belangrijk om snel tot een goede diagnose te komen. Soms lukt dat niet bij een eerste consult en dan zal er indien nodig overgegaan worden naar gespecialiseerd onderzoek.

Bloedonderzoek

In geval van inwendige problemen gaan we al snel over tot bloedname bij je huisdier. Hiervoor is het dier best nuchter. Het bloed wordt door de dierenarts genomen en verzonden naar  een erkend gespecialiseerd laboratorium. De resultaten zijn meestal de dag zelf of 1 dag na bloedname bekend.

Microscopie

Microscopie is vaak aangewezen bij huidproblemen, punctie van gezwelletjes en ook het nemen van keeluitstrijkjes bij duiven. Ook standaard urine en mest onderzoek kan door ons in de praktijk worden uitgevoerd. Gespecialiseerd microscopisch onderzoek is vooral aangewezen voor het stellen van een diagnose bij gezwellen/tumoren. De stalen nodig voor dit onderzoek worden in onze praktijk genomen en opgestuurd naar een gespecialiseerd laboratorium.

Digitale radiografie

Vooral bij orthopedische problemen (heupen en knieën) en bij inwendige thoracale en abdominale aandoeningen (zoals longproblemen, maagdarmobstructie en blaasstenen) zal er een rx worden genomen. Ook bij drachtdiagnose (tellen van het aantal pups). Soms kan narcose aangewezen zijn bij het nemen van Xrays, omdat het dier absoluut niet mag bewegen.

Echografie

Echografie is een zeer gespecialiseerd hulpmiddel bij het stellen van een diagnose. Echografie wordt meestal zonder verdoving uitgevoerd. Zo kan echografie aangewezen zijn bij:

  • Aandoeningen die minder goed zichtbaar zijn op een rx (zoals tumoren)
  • Nemen van steriele urine met een naald doorheen de buikwand tot in de blaas
  • Vroege drachtdiagnose
  • Uitgebreid onderzoek van de organen gelegen in de buikholte
  • Aandoeningen van het hart (beperkt)

Lapratomie of kijkoperatie

Indien het dier onverklaarbare symptomen blijft hebben, en RX met echo bieden geen uitsluitsel, kan het nodig zijn om een kijkoperatie uit te voeren. Indien een pathologie gevonden wordt kan deze dan ook meteen geopereerd worden of indien aangewezen kunnen er biopten genomen worden voor verder onderzoek. Wat een voordeel is. Het dier moet uiteraard onder narcose voor deze ingreep.

Details

PrijsOp aanvraag

Service details

Date12 februari 2008